Faglig artikel, forfattervejledning

Forfattervejledning til faglig artikel i fagbladet Børne- og ungesygeplejersken.

Indholdet skal være relevant for sygeplejersker, der arbejder med børn og unge i klinisk praksis.

Forfatternavn(e), titel, arbejdssted og gerne kontaktoplysninger som f.eks. e-mail skal fremgå umiddelbart under overskriften.

  • Der skal være en overskrift.
  • Der skal være en lille metatekst til indledning.
  • Artiklen må gerne være opdelt i mindre afsnit med underoverskrifter.
  • Der må meget gerne medfølge foto eller grafer/kurver/tabeller afhængig af artiklens formål. Ved foto er artiklens forfatter ansvarlig for at indhente tilladelse fra eventuelle personer på fotografierne.
  • Hvis der henvises til teorier, andre faglige artikler eller lign. skal dette fremgå af eventuelle henvisninger i artiklen til en litteraturliste.
  • Der må gerne være en litteraturliste til inspiration for læseren.

Der er ikke krav til minimum eller maksimum antal tegn/ord. Omkring 4.500 tegn med mellemrum svarer til en side i bladet.

Honorar: 400,00 kr. pr. 4.500 tegn med mellemrum med mindre den faglige artikel er en del af en aftale for f.eks. udbetalt legat. Der ydes max. 2000,00 kr. for en artikel.

Litteraturliste, tabeller og lignende tæller ikke med i antal tegn.