NYT! Temadag 29 september 2022, program. Tilmeldingsfrist rykket til 18/9

Det gode samspil med børn og unge på hospitalet

Når børn og unge bliver syge og indlagt tages de ud af de vanlige kendte relationer og rammer og selv om der altid er en forælder medindlagt kan det være en voldsom oplevelse og et stort savn. Hvordan kan vi være med til at sikre tryghed og forståelse

Det har vi bedt en række fagpersoner med stor erfaring indenfor emnet om at give deres bud på

Dagen består af oplæg der tager udgangspunkt  i børn og unges rettigheder, medinddragelse i praksis samt hvordan vi kan medvirke til at børn og unge får en god oplevelse når de er i kontakt med sundhedsvæsnet.

Hvordan kan vi blive bedre til at kommunikere med børn og unge og dermed sikre det gode børneliv, hvordan kan vi opbygge relationer til børn og unge mens de er indlagt eller i ambulant forløb og hvad der er vigtigt for unge i samarbejdet med personalet, med det formål at personalet kan støtte unge i at tage vare på sig selv og sin sygdom.

Formål: At give sygeplejersker og andre professionelle der arbejder med børn og unge indsigt i og viden omkring hvordan børn og unge samt deres familie oplever kontakten til sundhedsvæsnet, hvordan vi i højere grad kan inddrage barnet den unge samt familien i behandling og pleje og hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere med børn og unge

Målgruppe: Dig der professionelt arbejder med børn og unge i børne- og ungeafdelinger, i eget hjem og på institutioner