Hvem er vi

Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med børn og unge er et velfungerende selskab, der har udviklet sig til også at have unge patienter som målgruppe. Vores fælles fundament bygger på at vi er sygeplejersker, der har en klar forståelse for børne- og ungepatienters pleje og behandlings behov samt deres familie.
Selskabet fokuserer på at børne- og ungesygeplejersker gør sig gældende, hvor de kan. Vi er medlem af DASYS og har som følge deraf mulighed for at kommentere på høringer vedr. børn og unges pleje og behandling og indstille forskellige sygeplejersker til arbejdsgrupper og råd og nævn under bl.a. Sundhedsstyrelsen. Vi deltager i specialeplanlægningen for pædiatri og samarbejder med over- og udviklingssygeplejersker indenfor landets børne- og ungeafdelinger om at få en specialuddannelse til sygeplejersker der arbejder med børn og unge.
Vi udgiver medlemsbladet ”Børne- og Ungesygeplejersken” (BUS) både som papir- og elektronisk udgave, hvor vores medlemmer og andre kan formidle og erhverve viden og netværk på tværs af børne- og ungeafdelinger i Danmark
Derudover støtter vi medlemmer økonomisk i at kunne deltage i nationale og internationale arrangementer og kongresser.
Samarbejdsrelationer med pædiatriske sygeplejerskeorganisationer i andre lande:
Selskabet indgår i et nordisk og europæisk samarbejde, hvor der udveksles erfaringer og udarbejdes relevante udtalelser for børn og unges bedste. Vi er repræsenteret ved to bestyrelsesmedlemmer i hvert samarbejde.