Medlemsbladet

Børne- og Ungesygeplejersken er et tidsskrift som udgives af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der arbejder med børn og unge. Medlemsbladet udkommer 3 gange årlig i marts, juni og november måned.

Vores ønske med Børn og Ungesygeplejersken er at præsentere den nyeste viden inden for pædiatrisk sygepleje.  Samtidig vil vi give vores medlemmer mulighed for at beskrive, hvad der optager dem og hvilke projekter og udviklingstiltag. de arbejder med rundt om på landets børne- og ungeafdelinger.

Indlæg
Alle kan indsende indlæg til bladet. Disse udtrykker ikke nødvendigvis sammenslutningens eller redaktionens synspunkter, men står kun for den enkelte forfatters. Indlæg sendes på mail til redaktøren. Det skal være redaktøren i hænde den 1. i månederne februar – maj og oktober. Indlæg kan om ønsket bibeholdes anonymt såfremt redaktionen er bekendt med forfatterens navn og adresse.

Mht. honorering for indsendte artikler kan vi tilbyde kr. 400,- pr. 4.500 tegn incl. mellemrum, dog maksimum kr. 2.000. Boganmeldelser honoreres med den bog der bliver anmeldt.

Forfattervejledninger:

Boganmeldelse

Faglig artikel

Målgruppe
Børn og ungesygeplejerskens læsere er bredt repræsenteret i alle specialer fra børnepsykiatri- og neonatalsygeplejersker til sygeplejersker i almen pædiatri på medicinske-, kirurgiske-, øre-næse-hals-, tand-, intensiv- og specialafdelinger. Fakta om Børn og ungesygeplejerskens læsere

• 80% interesserer sig for sund ernæring
• 39% har en husstandsindkomst på mere end 600.000/år
• 47% bruger PC i hjemmet til arbejdet minimum ugentligt
• 54% køber helst økologiske varer
• 68% køber helst miljøvenlige produkter
Kilde: Index Danmark/Gallup 1. halvår 2011

Reklamationer

Eventuelle reklamationer vedrørende trykning, samling eller manglende sider i bladet bedes rettet til

Brown Fox Media
Mads Koefoed
Projektchef & partner
M +45 3131 0383
mads@brownfox.dk
www.brownfox.dk

Udblivelse af bladet bedes rettet til: Ansvarshavende redaktør

Ansvarshavende redaktør
Karin Bundgaard
karin.bundgaard@rsyd.dk
Mobilnr 4087 5623

Du kan læse tidligere udgaver af bladet her.