Nordisk samarbejde

NoSB - Nordisk samarbejdeNordiske syge og sundhedsplejerskers samarbejde om børn NoSB er en nordisk sammenslutning for sygeplejersker og sundhedsplejersker, som arbejder med sundhed og omsorg for børn og unge. NoSB blev dannet den 23. marts 1994 på initiativ af den daværende formand for Riksföreningen för Barnsjuksköterskors BrittLouise Röös. Mødet fandt sted i Borlänge i samtidig med den årlige børnesygeplejerskekongres. Sygeplejersker fra Island, Danmark, Norge og Sverige var repræsenterede og de repræsenterede foreninger indenfor børnesundhed, skolesundhed samt børnesygepleje fra hvert land. Finland var også indbudt men kunne desværre ikke deltage.

Et stort punkt på dagsordnen var at gå igennem de forskellige landes grunduddannelser samt specialistuddannelser, samt at blive enige om en form for retningslinje for, hvordan arbejdet i NoSB skulle fortsætte. De tre første år mødtes NoSB to gange årligt, men pga. for høje omkostninger besluttede man at have et møde årligt, hvor de forskellige lande skiftes til at arrangere mødet. Retningslinjerne tog form og et logo blev skabt (nordens svaner). Ved hvert møde skal hvert land kort redegøre for aktuelle spørgsmål fra den respektive forening. Det kan bl.a. handle om kvalitets og forskningsprojekter, kompetence- og uddannelsesspørgsmål, forskellige opgaver som foreningen arbejder med i løbet af året, udvikling af foreningens tidskrift, hjemmeside og brug af Facebook.

Hver forening i NoSB inviterer omkostningsfrit en repræsentant fra hver NoSB forening til at deltage i de nationalle studiedage/årsmøder som hver forening/land arrangerer. Færø erne kom med i NoSB i 2003 og de var ansvarlige for mødet i 2004. Nu har de haft en pause på nogle år, og var igen klar til at deltage i år. Grønland har også været repræsenteret gennem nogle år, og der arbejdes fortsat med at få Finland med. En stor begivenhed i NoSB var i år 1999, hvor den første Nordiske Kongressen fandt sted i Stockholm og Riksföreningen för Barnsjuksköterskor var arrangører. Kongressen blev meget vellykket og herefter skiftes hvert land til at arrangere Nordisk Kongres – som nu er hvert tredje år.

Den 4. og 5. september 2014 er Sverige igen arrangør, denne gang i samarbejde med Riksföreningen för skolsköterskor och Distriktssköterskeföreningen. Tema for kongressen er ”Lyt til børnene/Listening to the Children”. Aktuelle spørgsmål som lige nu diskuteres er ’børns mentale sundhed’, ’hvordan følger vi Børnekonventionen?’, ’problemstillinger ved specialistuddannelse af børnesygeplejersker’, ’aktuel forskning’ samt ’kompetensebeskrivelser’ i de forskellige lande. Vil du vide mere om NoSB, så må du gerne kontakte mig (Maria R. fra Sverige eller Lisbet Nissen fra Danmark), så beretter jeg mere.