Nordisk samarbejde

NoSB - Nordisk samarbejdeNordiske syge og sundhedsplejerskers samarbejde om børn NoSB er en nordisk sammenslutning for sygeplejersker og sundhedsplejersker, som arbejder med sundhed og omsorg for børn og unge. NoSB blev dannet den 23. marts 1994 på initiativ af den daværende formand for Riksföreningen för Barnsjuksköterskors BrittLouise Röös. Mødet fandt sted i Borlänge i samtidig med den årlige børnesygeplejerskekongres. Sygeplejersker fra Island, Danmark, Norge og Sverige var repræsenterede og de repræsenterede foreninger indenfor børnesundhed, skolesundhed samt børnesygepleje fra hvert land. Finland var også indbudt men kunne desværre ikke deltage.

Et stort punkt på dagsordnen var at gå igennem de forskellige landes grunduddannelser samt specialistuddannelser, samt at blive enige om en form for retningslinje for, hvordan arbejdet i NoSB skulle fortsætte. De tre første år mødtes NoSB to gange årligt, men pga. for høje omkostninger besluttede man at have et møde årligt, hvor de forskellige lande skiftes til at arrangere mødet. Retningslinjerne tog form og et logo blev skabt (nordens svaner). Ved hvert møde skal hvert land kort redegøre for aktuelle spørgsmål fra den respektive forening. Det kan bl.a. handle om kvalitets og forskningsprojekter, kompetence- og uddannelsesspørgsmål, forskellige opgaver som foreningen arbejder med i løbet af året, udvikling af foreningens tidskrift, hjemmeside og brug af Facebook.

Hver forening i NoSB inviterer omkostningsfrit en repræsentant fra hver NoSB forening til at deltage i de nationalle studiedage/årsmøder som hver forening/land arrangerer. Færøerne kom med i NoSB i 2003 og i 2018 sluttede Finland sig til samarbejdet. Grønland har også været repræsenteret gennem nogle år og deltager i det omfang de har mulighed for det. En stor begivenhed i NoSB var i år 1999, hvor den første Nordiske Kongressen fandt sted i Stockholm og Riksföreningen för Barnsjuksköterskor var arrangører. Kongressen blev meget vellykket og herefter skiftes hvert land til at arrangere Nordisk Kongres i en kort årrække.

NSOB møde afholdes nu en gang årligt, referat fra møderne kan læses i fagbladet Børne- og ungesygeplejersken.