Delphi studie om PEWS

Kære kollega

Du inviteres hermed til at deltage i en ekspertpanel undersøgelse, som har til formål at videreudvikle paediatric early warning score (PEWS)/ tidlig opsporing af kritisk sygdom til børn (TOKS).

PEWS/TOKS anvendes dagligt på landets børne- og ungeafdelinger, men der er flere udfordringer, som gør at det fulde potentiale ikke er indfriet. Et af problemerne er, at i nogle patientforløb oplever vi, at barnet har en høj PEWS/TOKS score, selv om tilstanden for så vidt er fuldstændig under kontrol og personalet ikke er bekymret for barnet svarende til den høje PEWS/TOKS score.

Vi vil derfor via denne ekspertpanel undersøgelse prøve at opnå enighed om sådanne typiske patientforløb, og ydermere opnå enighed om, om sygeplejersken kan reducere PEWS/TOKS scoren så det giver mere klinisk relevans. Det tager ca. 10 minutter at besvare undersøgelsen. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, må du meget gerne kontakte mig på mail:claus.sixtus@skejby.rm.dk eller tlf. 27 30 46 96.

Du kommer til spørgeskemaet ved at klikke på nedenstående link:

https://redcap.au.dk/surveys/?s=7WDKEDLR4N

De bedste hilsner

Claus Sixtus
Sygeplejerske, Ph.d.
Klinisk Sygeplejespecialist, Postdoc
Center for Akutforskning & Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital