Temadag 30 april 2019 FAMILIESYGEPLEJE

Der er i de senere år kommet et stort fokus på familiesygepleje- men hvordan hænger sygepleje til børne- ungefamilier egentlig sammen med familiesygepleje? Er det nødvendigvis det samme?

Formål: At give sygeplejersker der arbejder med børn og unge indsigt og viden omkring Familiesygepleje, og hvordan familie-sygepleje kan anvendes i et sundhedsvæsen med stort patientflow og korte patientkontakter. Der vil især være fokus påat skabe forståelse for, hvordan familiesygepleje kan ydes i dagligdagen til den ”helt almindelige” familie, der er indlagtmed et barn med f.eks. astmatisk bronkitis, men også de længerevarende forløb.

Dagen vil bestå af oplæg, der tager udgangspunkt i teorierne omkring familiesygepleje med forskellige indfaldsvinkler.Hvordan bruges familiesygepleje i det korte møde, i mødet hvor familien naturligt er til stede ved pleje og behandling ogdet planlagte møde, hvor der er indbudt til familiedialog. Der vil blive lagt op til drøftelser af, hvordan familien inddrages i Børn og Ungeafdelinger.

Målgruppen for temadagen: Dig, der professionelt arbejder med børn og unge og deres familier.

Temadagomfamiliesygepleje.Grvidetvisigervigr.Fagligsammenslutningafsygeplejerskerderarbejdermedbrnogunge.

link til referat og powerpoint