Ungeambassadører er talerør for de unge patienter

På hospitaler møder mange unge patienter hver dag personale og procedurer, som er tilpasset voksne, når de er indlagt eller går til regelmæssig ambulant behandling for en kronisk sygdom. Det giver udfordringer for både de unge og for sundhedspersonalet; de unge føler sig ikke altid mødt, der hvor de er, og personalet kan have svært ved at se ud over sygdommen og forstå de unges situation.

Uddannelsen til ungeambassadør er udsprunget af en behov for netop at forstå de unge bedre, og den er tilpasset og tilrettelagt for sundhedsprofessionelle, der netop arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Forløbet giver en forståelse af de unges perspektiv og hvad det vil sige at være ung og syg – og det giver de unge en bedre oplevelse af det at være i behandling for en sygdom.

Kom om bag sygdommen og tæt på patienten

På uddannelsen flyttes perspektivet fra det sygdomsbetingende til hvem de unge patienter er, og hvad der er vigtigt for dem. Når man som sundhedsprofessionel står over for en ung patient, kan man ikke nødvendigvis ikke tage udgangspunkt i sig selv; de unge er endnu ikke voksne, og man skal derfor lægge en anden strategi over for dem, så de føler sig forstået. Samtaler med den unge er derfor centralt på uddannelsen, lige som der er fokus på tilgangen til den øvrige familie og på, hvordan man som professionel kan skabe rum for, at de unge kan snakke om sygdommen med andre ligesindede. Som ungeambassadør kender man til de problemstillinger, der opstår, når man er ung og har en sygdom, og man kan derfor fungere som talerør for den unge.

Styrker de unges situation

Overgangene fra barn til voksen på en afdeling er svær for den unge, som skal lære at være på en voksenafdeling. Derfor lægger uddannelsen også op til, at ungeambassadøren kan gøre de unge mere selvstændige, så de lærer at tage ansvar for deres sygdom og behandlingen og på den måde være stærkere i den situation, de står i. Derudover er ungeambassadørerne med til at styrke tilgangen til de unge, når de som afdelingens specialister og videnspersoner give kolleger råd og vejledning i, hvordan de kommunikerer med de unge samt hvordan, de kan være med til at gøre de unges liv med sygdommen lettere.

Vil du vide mere om uddannelsen?

Er du interesseret i at vide mere om uddannelsen til ungeambassadør, kan du læse mere på www.kp.dk/ungeambassador. Uddannelsen er et modul under den Sundhedsfaglige diplomuddannelse og kører to gange om året, næste gang i efteråret 2019. Uddannelsen er på deltid og efter afslutningen har man mulighed for at deltage i netværksmøder for ungeambassadører 4 gange om året.