Temadag om lindrende indsats til familier med børn og unge

Hospice Forum Danmark, Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker og REHPA inviterer til den femte temadag om lindrende indsats til

familier med børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande. I år vil der bl.a. være internationale oplæg ved professor og antropolog Myra Bluebond-Langner (UK) og førsteamanuensis Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen (Norge).

Det sker torsdag den 6. september, kl. 9.30 – 16.00 i Vejle.

Se det fulde program samt information om tilmelding og betaling (frist 26.8.) påhttp://www.rehpa.dk/2018/06/19/temadag-palliativ-indsats-til-boern-og-unge-i-danmark/.