Akut pædiatrisk netværksmøde

Fredag d 25/3 22 blev der afholdt akut pædiatrisk netværksmøde på Hvidovre hospital. Det var en spændende dag, med fagligt indput og sparring.
Vi hørte bl.a. om det respiratorisk påvirkede akutte barn og erfaringer med MIS-C. Der var sparring om indretning af akutstuer og simulationstræning og der blev udvekslet mange gode ideer, som forhåbentligt får nyt liv hjemme i de forskellige afdelinger.
Næsten alle børne- og ungeafdelinger i Danmark var repræsenteret, med både læger og sygeplejersker, så husk at spørg ind til hvad netop din repræsentant kommer hjem med😜
Tak til Hvidovre for en veltilrettelagt dag