TEMADAG 30. Oktober 2018

Det vi ikke ser: fysiske overgreb mod børn og unge eller mistanke herom.

Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejde med børn og unge vil gerne sige tak for en god og spændende dag til oplægsholderne og deltagerene på temadagen “Det vi ikke ser”. 

Læs om temadagen og få powerpoint fra oplægsholderne her

Der kommer et mere uddybende referat fra temadagen i næste nummer af Børne- og Ungesygeplejersken. Men vi opfordre deltagerne til, at tage budskaberne fra dagen med hjem i deres afdelinger og sætte dem på dagsordenen.